lode-plavby.cz

Exotické okružní plavby MSC Cruises po světových mořích

Riviera Tour
Loď na moři

Splňte si své
námořnické sny

Dvě děti na palubě zdarma – Středozemní moře

Deti do 18 let zdarma!

CK Riviera Tour ve spolupráci se svými partnery vytvorila zajímavý program pro rodiny s detmi. Pokud si zakoupíte okružní plavbu na mori u CK Riviera Tour, máte možnost uplatnit tzv. rodinný balícek, kde s Vámi mohou cestovat i deti

Deti do 18 let zdarma!

Podmínky a pravidla pro uplatnení rodinného balícku jsou dány volnou kapacitou rodinných kajut na lodi a spolecným ubytováním rodicu a detí v jedné kajute.

Základní informace

Na palube se deti nenudí

Na plavbu s sebou mužete vzít díte, které nemusí být v prímém príbuzenském stavu. Nejcasteji dve deti, pokud chcete vzít 3 deti je nutno kontaktovat CK za úcelem vyžádání takové kajuty. Ne všechny lode mají kajuty, kde je možné ubytovat 5 osob. Deti platí polovicní servisní poplatek cca 3,5 Eur na díte a den, pokud není uvedeno jinak.

Detské kluby na palube

Deti nad 6 let musí mít svuj vlastní pas. Pokud je v plavebním okruhu Dubrovník, musí mít každé díte svuj pas bez rozdílu veku. Pasy musí mít každý úcastník plavby na mori a to s platností minimálne 6 mesícu po ukoncení plavby. Není možné žádného klienta nalodit bez platného pasu, byt se plavba uskutecnuje v rámci EU. Lode vplouvají behem plavby do mezinárodního pásma a musí dodržovat mezinárodní predpisy. Dále je treba se rídit platnými predpisy zeme, kterou navštevujete. Zejména upozornujeme, že je nutné pri návšteve Chorvatska, Tunisu, Turecka, Egypta, Maroka, Ukrajiny, Ruska mít vždy pas s sebou i pri vylodení.

Na lodi jsou detské kluby zdarma. Vaše díte je muže navštívit treba jen na pár minut, nebo kdykoli behem celé plavby. Do klubu deti vždy doprovázejí rodice a taktéž si je musí vyzvednout. Plavba je koncipovaná jako rodinná, pokud není uvedeno jinak.

Spousta kamarádu a rodinná pohoda

Proto jsou deti i na vecerních estrádách vítány a všeobecne platí, že deti na lodi jdou spát pozdeji. Detem není umožnen prístup do kasina. Sleva se uplatnuje pouze na plavbu. Pokud Vám na Vaši žádost Riviera Tour zajistí dopravu do prístavu, hotel v prístavu, pojištení a další služby, hradíte tyto služby dle kalkulací, které jsou vám zaslány pred uzavrením smlouvy. Doporucujeme využívat nabídky First Minute plavby , kde je možné si kajutu vybrat z volných kajut na lodi. V pozdejší nabídce jsou kajuty vetšinou na vyšší cenové hladine a kajuty s možností ubytování detí jsou znacne vyprodány. Zde už je poté možnost výberu kajuty znacne omezena. Muže se i stát a to zejména u nabídky Last minute, že je volná kajuta na lodi, ale není možno deti ubytovat pro naplnení maximální povolené kvóty.

Lode deti baví

Pokud potrebujete vybrat konkrétní termín plavby a konkrétní plavbu, tak možnost Last Minute plavby rozhodne nedoporucujeme. Lodní spolecnost preferuje tržní pružné ceny. Nejvýhodnejší jsou ceny First Minute a akcní ceny. Stává se bežne, že lode jsou znacnou dobu pred vyplutím vyprodány nebo témer vyprodány. Pokud je lod témer vyprodaná, poslední kajuty se prodávají za maximální cenu-katalogovou cenu. Doporucujeme vybrat z nabídky First Minute Plaveb.